Bli med på Arbeidslivets klimauke!

- innholdet kan være utdatert

Kampanjen «Arbeidslivets Klimauke» starter den 15. januar. Det er LO, YS, Akademikerne, Unio, NHO, Virke og KS som står bak initiativet.

Mandag 15. januar er det kick-off frokostmøte som kan ses direkte på Facebook.

Med enkle grep kan din virksomhet bli mer klima- og miljøvennlig, og spare både penger og miljø. Ledelse, ansatte, tillitsvalgte og verneombud spiller alle en viktig rolle.

På nettsiden til kampanjen https://arbeidslivetsklimauke.no/ er det samlet forslag til tiltak som kan gjennomføres på arbeidsplassen, samt en oppskrift på hvordan virksomheten kan delta på Norges største klimadugnad: Arbeidslivets Klimauke. 

En undersøkelse som er gjort i forkant av kampanjen viser at åtte av ti små og mellomstore virksomheter i Norge er opptatt av klima og miljø.