Bistandsrunde i Spekter-bedrifter

Publisert: 14.05.16

– innholdet kan være utdatert

Foreløpig ingen løsning i Broadnet

I Broadnet ble bistandsforhandlinger gjennomført fredag den 13. mai uten at partene kom til enighet.

– Det er fortsatt stor avstand, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Dette oppgjøret går nå videre til fase 3-forhandlinger. Disse forhandlingene avholdes i Spekters lokaler på Majorstua – antakelig rundt den 1. juni.

Flere bistandsforhandlinger

  • Bistandsforhandlinger om Relacom-avtalen er i Oslo mandag  23. mai.
  • Forhandlingsdato for Hålogaland Kraft er ikke endelig fastsatt.

Relevante artikler

Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.