Bistandsforhandlinger ga ingen løsning

- innholdet kan være utdatert

På fire av EL og IT Forbundets avtaler i Spekter er det nå gjennomført bistandsforhandlinger uten at partene har kommet til enighet. Det vil bli gjort et siste forsøk i fase 3 forhandlinger mandag 29. mai kl. 09.00 for Relacomavtalen, Geomatikk- og Broadnetavtalen.

-Dersom vi ikke får et større gehør for kravene våre går oppgjørene til mekling, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

For Sykehuspartner er endelig dato for fase 3 forhandlinger ikke fastsatt.

I tillegg til Relacom, Geomatikk og Broadnet vil mandagens forhandlinger også omfatte Vinmonopolet, AIM og Norsk Tipping.

EL og IT Forbundets forhandlingsdelegasjon består av: Reidunn Wahl, Espen Gulbrandsen, Martin Struksnæs, Mette Borg, Janne Eklund, Wenche Johannessen, Øivind Juul Schjetne, Knut Hamletsen og Dag Nysæter.  

Bildet: Espen Gulbrandsen (til venstre), Martin Struksnæs og Reidunn Wahl.