Ber om norsk pass til Vanunu

Publisert: 27.01.10

– innholdet kan være utdatert

I dag offentliggjøres et opprop til støtte for Mordechai Vanunu.

Oppropet påpeker at Vanunu etter 18 år i fengsel fortsatt er fratatt ytrings- og bevegelsesfrihet i Israel, en begrensning og straff som strider mot FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. 2 ganger har UDU sagt at Vanunu fyller vilkårene for asyl i Norge, men 2 ulike regjeringer har overprøvd.

– Formalistiske argumenter må settes til side til fordel for grunnleggende menneskerettigheter, skrives det i oppropet.

Per Østvold, styremedlem i Oslo SV, er én av initiativtakerne til oppropet.

Les hele oppropet og hvem som har undertegnet på nettsiden til Oslo-politiker Ivar Johansen (SV).

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.