Beklager REC-nedleggelse

Publisert: 22.03.12

– innholdet kan være utdatert

Til tross for at Renewable Energy Corporations (REC) har oppnådd imponerende forbedringer i driften og kostnadsreduksjoner ved anlegget i Glomfjord, har et flertall i styret vedtatt nedleggelse med bakgrunn i utsiktene til et negativt driftsresultat.
– Innsatsen til de ansatte viser at det er mulig å oppnå resultater, sier Flåthen.

Flåthen ber om at REC, Glomfjord kommune og sentrale myndigheter inngår en dialog om hvordan de kan sikre videre bruk av kompetansen til de om lag 200 som mister jobben. LO-lederen har merket seg invitasjonen fra ordfører Per Swensen i Meløy om å legge til rette for fortsatt produksjon av fornybar energi i kommunen og Industri Energis krav om omstillingsmidler til Meløy.

– Sentrale myndigheter og næringsministeren må inngå dialog med kommunen for å se hva de kan bidra med og hva de kan få til i fellesskap. Meløy har allerede et godt utgangspunkt som en av landets største kraftkommuner og kompetanse og erfaring fra om lag 200 REC-ansatte.

Flåthen er også opptatt av å sikre produksjonen på Herøya.
– Det blir viktig for å bevare solenergiindustri i Norge framover, sier Flåthen, som ber om at man sikrer at den kompetansen som finnes i Norge tas vare på til etterspørselen i markedene er tilbake.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.