Behov for 28,5 milliarder

Publisert: 20.02.14

– innholdet kan være utdatert

Rapporten gir oversikt over alder, geografisk plassering og tekniske spesifikasjoner i det høyspente distribusjonsnettet.

I rapporten kommer det fram at gjennomsnittlig byggeår/installasjonsår for ulike komponenter er:

  • Luftlinjer: 1976
  • Jordkabler: 1993
  • Sjøkabler: 1989
  • Hengekabler: 2002
  • Transformatorer: 1989


Les mer på nve.no.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.