Behov for 28,5 milliarder

- innholdet kan være utdatert

Rapporten gir oversikt over alder, geografisk plassering og tekniske spesifikasjoner i det høyspente distribusjonsnettet.
I rapporten kommer det fram at gjennomsnittlig byggeår/installasjonsår for ulike komponenter er:Les mer på nve.no.