Bedre lederopplæring

Publisert: 18.05.10

– innholdet kan være utdatert

Det var i 2003 at LeA – ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen ble lansert for første gang. I løpet av disse årene har 150 deltakere fra forskjellige deler av arbeiderbevegelsen gjennomført høyskolestudiet.

På et frokostmøte forrige uke kunne LO-leder Roar Flåthen fornøyd fortelle at tretti av disse kom fra LO. Flåthen erkjente at den brede og varierte bakgrunnen mange politisk valgte i fagbevegelsen har ikke nødvendigvis samsvarer med de kravene man stiller til ledere i arbeidslivet.

LO-lederens klare oppfordring er at man legger forholdene til rette slik at det er mulig å benytte seg av dette tilbudet fra AAF og Høgskolen i Oslo, både for personer i lederposisjoner og for kommende ledere.

Forsterket LeA

Det var et utvidet og forsterket tilbud som Anders Frydenlund, leder i AAF, presenterte for de frammøtte sammen med representanter fra Høgskolen i Oslo.

 • Antall studieemner utvides fra tre til fire.
 • Antall studiepoeng økes fra 10 til 15 for hvert studieemne.
 • Arbeidsrett tilbys som et nytt og eget studieemne.
 • Det innebærer at opplegget gir 60 studiepoeng som tilsvarer en heltidsårsenhet innenfor organisasjons- og ledelsesfag. Nye LeA kan slik sett inngå i en bachelorgrad i høgskolesystemet.

  Skreddersydd tilbud

  Faglig ansvarlig ved høgskolen, Signy Irene Vabo, understrekte at organisasjon og ledelse er Høgskolen i Oslo sin spesialitet og kjerneområde. Hun forsikret at arbeiderbevegelsens verdigrunnlag vil stå sentralt i studie. Opplegget er fleksibelt og tilpasset målgruppen.

  De fire emnene Organisasjon og ledelse; Personalledelse; Arbeidsrett og Organisasjonsendring, prosjekt og prosjektledelse kan tas enkeltvis. Søknadsfrist for høstens emner er 15. juni. Les mer på hjemmesiden til Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening.

  Relevante artikler

  189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

  Søk på siden

  Language
  Language
  Language

  Gi oss en tilbakemelding

  Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.