Bedre lederopplæring

- innholdet kan være utdatert

Det var i 2003 at LeA – ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen ble lansert for første gang. I løpet av disse årene har 150 deltakere fra forskjellige deler av arbeiderbevegelsen gjennomført høyskolestudiet.
På et frokostmøte forrige uke kunne LO-leder Roar Flåthen fornøyd fortelle at tretti av disse kom fra LO. Flåthen erkjente at den brede og varierte bakgrunnen mange politisk valgte i fagbevegelsen har ikke nødvendigvis samsvarer med de kravene man stiller til ledere i arbeidslivet.
LO-lederens klare oppfordring er at man legger forholdene til rette slik at det er mulig å benytte seg av dette tilbudet fra AAF og Høgskolen i Oslo, både for personer i lederposisjoner og for kommende ledere.
Forsterket LeA
Det var et utvidet og forsterket tilbud som Anders Frydenlund, leder i AAF, presenterte for de frammøtte sammen med representanter fra Høgskolen i Oslo.

  • Antall studieemner utvides fra tre til fire.

  • Antall studiepoeng økes fra 10 til 15 for hvert studieemne.

  • Arbeidsrett tilbys som et nytt og eget studieemne.

  • Det innebærer at opplegget gir 60 studiepoeng som tilsvarer en heltidsårsenhet innenfor organisasjons- og ledelsesfag. Nye LeA kan slik sett inngå i en bachelorgrad i høgskolesystemet.
    Skreddersydd tilbud
    Faglig ansvarlig ved høgskolen, Signy Irene Vabo, understrekte at organisasjon og ledelse er Høgskolen i Oslo sin spesialitet og kjerneområde. Hun forsikret at arbeiderbevegelsens verdigrunnlag vil stå sentralt i studie. Opplegget er fleksibelt og tilpasset målgruppen.
    De fire emnene Organisasjon og ledelse; Personalledelse; Arbeidsrett og Organisasjonsendring, prosjekt og prosjektledelse kan tas enkeltvis. Søknadsfrist for høstens emner er 15. juni. Les mer på hjemmesiden til Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening.