Bedre forsikringer fra nyttår

- innholdet kan være utdatert

LOfavør Kollektiv hjem


Forsikringen er en del av ditt medlemskap, og er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum. De største endringene er: LOfavør Kollektiv hjem – produktark
Vilkår gjeldende fra 01.01.2015


LOfavør Grunnforsikring


Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden. De største endringene er:


(Redusert forsikringssu for de over 67 år)
LOfavør Grunnforsikring – Produktark
Vilkår gjeldende fra 01.01.2015
 

Reiseforsikringene


EL & IT Forbundet har Topp reiseforsikring som standard og med den er du forsikret hele året. Forsikringene gjelder for hele familien i hele verden. De største endringene er:LOfavør Topp reiseforsikring – produktark
Vilkår gjeldende fra 01.01.2015

LOfavør-app


Husk muligheten for å laste ned LOfavør-app med dine medlemsfordeler.