Bedre for lærlinger

Publisert: 16.03.10

– innholdet kan være utdatert

Arbeids- og velferdsetaten tilbyr permitterte eller oppsagte lærlinger og lærekandidater arbeidsmarkedstiltaket arbeidspraksis. Permitterte eller oppsagte lærlinger og

lærekandidater som deltar på arbeidspraksis, får opplæring gjennom fylkeskommunen. For dager i praksis mottar deltakerne dagpenger eller individstønad. Det har ikke vært adgang til å yte verken dagpenger eller individstønad for dager deltakerne er på opplæring i fylkeskommunens regi. Arbeids- og velferdsetaten har erfart at dette har virket demotiverende på deltakerne, og mange har valgt å avbryte utdanningen.

Det er en utdanningspolitisk og arbeidsmarkedspolitisk målsetting å motvirke frafall i videregående opplæring. Av denne grunn er det foretatt en tilføyelse i forskriften for arbeidspraksis som gir hjemmel for å yte livsoppholdsytelser til denne målgruppen også for dager i opplæring i fylkeskommunens regi. Endringen trådte i kraft fra 1. mars 2010.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.