Barn skal få voksne til å spare strøm

- innholdet kan være utdatert

Elever og lærere fra Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Røyken møtes på Vennergidagen 31. mai i Drammen bypark. Regnmakernes Vennergidag gjennomføres i år for niende gang.
– Regnmakere har mye kunnskap om energi, og de bruker den smart. En Regnmaker leter høyt og lavt etter unødvendig energibruk, og de gjør alle triks de kan for å få de voksne til å forandre seg, sier Anine Smith fra Regnmakerne.
Regnmakernes Vennergidag skal bygge kunnskap om energi og klima. Hvert år gjennomføres Vennergidagen i ulike byer og med ulike skoler involvert

Drammen trenger Regnmakere


I tiden fram til Vennergidagen skal barn i Drammensområdet få mulighet til å lære om energi og klima på skolen. På selve dagen blir barna engasjert ved å delta, konkurrere og løse oppgaver med tydelig kobling til disse temaene. Dagen skal være lærerik, morsom og gi elevene en opplevelse de kan huske lenge. Målet er å øke elevenes kunnskap om og interesse for energi- og klimaspørsmål.
– Drammen trenger Regnmakere, barn som bryr seg om byen og som tør å si ifra hvis byen bruker mer strøm enn nødvendig. Kanskje kan Drammens Regnmakerne være forbilde for andre byer i Norge, sier Anine.

Skal spare strøm i Drammen


En gruppe med fire Regnmakerreportere skal i tiden før 31. mai kartlegge strøm som skal spares i Drammen.  En audition for å finne Regnmakerreportere ble avholdt 19. april på Union scene i Drammen. Regnmakerreporterne skal også være reportere på TV-sendingen fra Vennergidagen.

Minister invitert til å delta


Stian Barsnes Simonsen skal være konferansier for showet under Vennergidagen og flere kjente artister skal stå for underholdningen. Showet sendes på NRK Super.  Både Drammens ordfører og olje- og energiministeren er invitert til å delta på Vennergidagen sammen med nesten 6000 Regnmakere.
Regnmakernes Vennergidag er en del av undervisningsopplegget Regnmakerskolen. Regnmakerskolen er utarbeidet av Enova i samarbeid med Naturfagsenteret.