Avtaleregime for bemannings-byråer

Publisert: 07.02.13

– innholdet kan være utdatert

Den tidligere avtalen for bemanningsbyråer hadde ved opprettelsen en utgåelsestid, som var på nyåret 2012. Partene, LO ogNHO/NHO Service,  har siden da forhandlet om ny organisering av bransjen.

Forhandlingene er ferdige, men først etter at NHO/NHO Service forsøkte å få til en egen tariffavtale med LO som skulle unntas fra likebehandlingsreglene i Vikarbyrådirektivet.

Det ble avvist av LO og endelig er rundt ti bemanningsbyråer over på nytt regime. Det betyr at forbundenes ordinære overenskomster, som Landoverenskomsten for elektrofagene (LOK), Byggfagoverenskomsten og Industrioverenskomsten, erstatter den gamle bemanningsavtalen.

Foreløpig er det noen hundre ansatte som omfattes av det nye regimet.

– Vi er fornøyd med at det nye regimet. Vi har fått et nytt verktøy vi kan bruke ute og vi er klare for å gjøre den jobben, sier forhandlingsleder i EL & IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Les saken på FriFagbevegelse.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.