Avtale mellom ILO og HM

- innholdet kan være utdatert

Det nye partnerskapet vil ta for seg industrielle relasjoner, lønn, kapasitetsbygging for partene i arbeidslivet og kompetanseutvikling i globale leverandørkjeder i klesindustrien.
Les mer på ilo.org.