Avtale mellom Eidsiva og Elverum

- innholdet kan være utdatert

Tillitsvalgt Rune Grafsrønningen i EL & IT Forbundet kan fortelle om et halvår med mye usikkerhet i forkant av avtalen. De ansatte hos Elverum Energi AS er glade for at det nærmer seg en avklaring.
Avtalen åpner også for:


Les mer om saken i Østlendingen.