Avarer mot regjeringens nedsalgspolitikk

Publisert: 23.06.14

– innholdet kan være utdatert

– H/Frp-regjeringen er ikke opptatt av nasjonal kontroll, men vil i stedet overlate mest mulig til private eiere. En slik utvikling vil vi advare mot, sier forbundssekretær Henning Solhaug, som fulgte næringsministerens presentasjon av regjeringens nye eierskapsmelding.

– Regjeringspartiene er opptatt av å styrke markedskreftene og eierskapsmeldingen bare understreker det. Når vi snakker om selskap som Telenor, er det et rent ideologisk utsagn å hevde at private eiere er bedre enn offentlige, sier Solhaug, som ikke er overrasket over forslagene.

Om staten selger seg ut, vil kjøperne være investeringsfond eller finansinstitusjoner som neppe vil være aktive eller langsiktige eiere.

EL & IT Forbundet og LO går sterkt imot nedsalg i statlige aksjeselskap fordi offentlig eierskap er viktig i en globalisert markedsøkonomi. Og nedsalg i enkelte av selskapene får konsekvenser for landets beredskap, samt utbygging og vedlikehold av viktig infrastruktur.

  • Forbundet mener statlig eierskap gir mer langsiktighet som man ikke får ved ny finansiell invester.
  • Den norske staten er kapitalsterk og trenger ikke selge seg ned.
  • Salg betyr tap av eierskap, inntekter og andel av selskapenes verdiøkning.
  • Offentlig eierskap gir et potensial for sterkere politisk styring og offentlig kontroll av verdiene.
Telenor glapp på FoU

Telenor er ett av selskapene som står på regjerings nedsalgsliste. Forbundet var i sin tid imot privatisering av Telenor og andre statlige selskaper, fordi forbundet var redd for redusert kontroll og mindre til forskning og utvikling. Før privatiseringen var Telenor helt i verdenstoppen på de områdene.

Øker usikkerheten

– Dette er et skritt videre. Selv om regjeringen sier at den ikke har det travelt, sender det et klart signal om at man skal ut og det vil føre til et omfattende billigsalg av selskapene. Andre alvorlige konsekvenser er økt usikkerhet om selskapenes framtid, en usikkerhet som også rammer ansatte og kunder, sier Henning Solhaug.

Andre selskaper på lista er Mesta, Entra, Flytoget, Hydro med flere.

Mer utfyllende intervju med Henning Solhaug på Frifagbevegelse.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.