Åtte alternativer til EØS

Publisert: 06.03.12

– innholdet kan være utdatert

Prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale” ble etablert gjennom i februar 2011. EL & IT Forbundets Jan Olav Andersen er leder for styringsgruppa.

En rekke organisasjoner og forbund har sluttet seg til prosjektet. Blant dem er Fagforbundet, EL & IT Forbundet, Nei til EU, Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdekvinnelag, Natur og Ungdom og Ungdom mot EU.

– Det jeg tror vil vekke mest interesse i rapporten er beskrivelsen av alternativene, forteller prosjektleder Sigbjørn Gjelsvik i en artikkel i Standpunkt 2-2012.

Rapporten belyser ulike alternativer både med og uten dagens EØS-avtale. Alternativene uten dagens EØS-avtale kan være handelsregime kun basert på den globale WTO-avtalen, handelsavtalen fra 1972 eller andre handels- og samarbeidsavtaler med ulike rammeverk. Alternativene som tar utgangspunkt i dagens EØS-avtale kan være å slanke EØS-avtalen eller å utnytte handlingsrommet i avtalen bedre.

Det demokratiske problemet kan for eksempel bøtes på ved å lage et rammeverk hvor EFTA-domstolen ikke kan overprøve vedtak fatta i Stortinget eller på lokalplan. Rapporten problematiserer også forholdet mellom Norge og EU, og en revitalisering av EFTA hvor Sveits deltar er beskrevet.

Ikke en kommentar til Europautredningen

– Rapporten står på egne bein, slår prosjektlederen fast.

Dette er ikke en kommentar til Europautredningen. Prosjektet har tatt mål av seg å belyse et område som Europautredningen er bedt om å holde seg unna, nemlig hvilke alternativ som fins. Derfor kan rapporten peke på løsninger på problemene som Europautredningen skisserer, for eksempel i forhold til demokrati, forklarer Gjelsvik.

Les hele artikkelen fra Standpunkt 2-2012 på Nei til EUs hjemmeside.

Konferanse

Nei til EU inviterer til konferanse på Litteraturhuset i Oslo 17. mars kl. 09.30-16.30 med EØS-avtalen på dagsorden. Arrangementet er gratis.

Teamer for seminaret er:

  • Hva er galt med EØS?
  • Hvordan kan dagens EØS-avtale endres?
  • Finnes det en egen veg for Norge i møte med EU?
  • Konferansen er åpen for deg som er kritisk, for deg som forsvarer EØS-avtalen og for deg som vil lære mer. Vi ønsker en åpen debatt.

Følgende innledere vil belyse temaet: Gry Larsen, Arbeiderpartiet; Inga Marte Thorkildsen, SV; Sigbjørn Gjelsvik, Alternativer til dagens EØS-avtale; Erling Kjekstad, Nationen; Odd-Hallgeir Larsen, Fagforbundet; Sandra Borch, Senterungdommen; Trond Nordby, professor ved institutt for statsvitenskap, UiO; Heidi Lundeberg, Latin-Amerikagruppene.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.