Attac-konferanse om alternativ verden

Publisert: 15.01.10

– innholdet kan være utdatert

Målet med konferansen er å presentere Attacs utfordringer til regjeringa og presentere gjennomførbare måter å bygge opp en demokratisk styring av en bærekraftig verdensøkonomi.

Konferansen har 4 hovedtemaer

  • radikale utfordringer til en radikal regjering: presenteres en konstruktiv kritikk av i Soria Moria II. Fokuset her er alternative måter å organisere og styre økonomien på, slik som boligpolitikk, New Public Management og finanspolitikk.
  • deltakende budsjettering: hvordan blir dette gjennomført i blant annet Porto Alegre i Brasil og Sevilla i Spania.
  • demokratisk økonomistyring: det presenteres radikale måter å organisere en økonomi uten penger, politisk styring av verdens finansmarkeder foreslått av FNs Stiglitz-kommisjon og økonomisk samarbeid mellom latinamerikanske land som utfordrer den nyliberale modellen.
  • en grønn og bærekraftig økonomi: prinsippet om å sikre prinsippet om at forurenser betaler diskuteres.

Blant innlederne er:

Peter Wahl, Tyskland, Per Olaf Lundteigen, Torstein Dahle, Americo Urquizo, Peru, Hillary Wainwright, England, Jan Mønnesland, Einar Mar Gudmundsson, Island, Rune Skarstein  Ali Esbati, Emilie Ekeberg, Heinz Dietrich, Venezuela, Sergio Gregorio Baierle, Brasil, Thomas Coutrot, Frankrike  Bent Sofus Tranøy, Helene Bank, Asbjørn Wahl, Stig Ingebritsen og Sigrid Jacobsen.

Les mer på Attacs hjemmeside.

Konferanseprogram.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.