Atea kjøper Umoe Ikt

- innholdet kan være utdatert

Det presiseres at oppkjøpet må godkjennes av Konkurransetilsynet. Atea venter imidlertid ingen hindringer fra tilsynet, og venter at handelen trer i kraft 21. desember 2010.
Ingen blir overflødige
Atea skriver i en pressemelding at de ikke ser behov for ytterligere sparetiltak i virksomheten, foruten de som allerede er iverksatt. Det betyr at ingen av Umoe IKTs ansatte må gå som følge av oppkjøpet.

– Vi har ingen slike planer, som vi ser det nå. Det er ikke bakgrunnen for denne dealen, sier administrerende direktør SteinarSønsteby i Atea til digi.no.
Selv om Umoe IKT har vært gjennom et par-tre tøffe år er det en sterk kompetanse i selskapet. En høy del av omsetningen er salg av egen kompetanse, spesielt innen kommunikasjon med telefoni som kjerne.

– Siden våren har Umoe IKT gjennomført en restrukturering av selskapet. Nå er de tilbake og tjener så vidt det er penger hver måned. Vi opplever at den tøffeste snuoperasjonen er gjort, sier Sønsteby.

Sønsteby sier at Atea sitter på flere instrumenter enn Umoe IKT hadde, og har kapitalen som er nødvendig for å fullføre restruktureringene.

– Vi har kapitalen som skal til, slipper å betale masse renter og finanskostnader. Jeg tror mulighetene er der, så får vi se hvor dyktige vi er til å utnytte det.

Telefoniområdet regner han som svært spennende i tiden som kommer. Foruten denne kompetansen pekes det på geografiske fordeler.

– Atea ender opp med å bli ganske komplette med tanke på å være landsdekkende, sier Sønsteby og nevner Østfold med kontorer i Fredrikstad, Drammenskontoret der Umoe IKT har nesten 90 ansatte, Tønsberg og Steinkjer som viktige i så måte.

Blant synergiene de venter seg er samlokalisering av kontorer i byene der de to selskapene holder til.

Videre fremholdes Umoe IKTs driftssenter som en faktor viktig for oppkjøpet. Atea har ikke selv driftssenter fra tidligere. Det er et driftssenter som omsetter for et par hundre millioner kroner i året.
Les mer om oppkjøpet på digi.no og på Computerworld sin hjemmeside.