– Årets oppgjør må hindre nedgang i reallønna

Publisert: 21.02.17

– innholdet kan være utdatert

Reallønnen synker når prisveksten øker mer enn lønnsveksten. Det var tilfellet for de fleste grupper av arbeidstakere i fjor som fikk 1, 2 prosent svakere kjøpekraft i snitt.

Den årlige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser følgende for 2016:

  • Lønningene steg med 2,4 prosent (i NHO-området)
  • Prisveksten var høyere, og endte på 3,6 prosent.
  • Det ga en nedgang i reallønna på 1-1,6 prosent

Utvalgets rapport ligger i bunnen av tariffoppgjørene. I 2017 er det et mellomoppgjør, og da er det kun økonomien som er forhandlingstema. Prisstigningen i 2017 anslås foreløpig til 2 prosent av TBU.

Vil ha mer enn prisstigningen

EL og IT Forbundet hovedoppgave er å sikre de ansatte sin rettmessige del av overskuddene i bedriftene. I år ønsker forbundet et moderat oppgjør som sikrer jobbveksten, og som har en ramme som er større en forventet prisstigning.  

– Det er viktig å unngå flere år på rad med nedgang i reallønna, og at dette sikres i årets mellomoppgjør. Det må derfor gis generelle tillegg, spesielt for grupper som ikke kan ta ut noe lokalt. Vi må ha ei ramme som er større enn forventet prisstigning, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Todelt industri

Deler av industrien i Norge går veldig bra, mens andre deler har tyngre tider. TBU skriver følgende:

  • Verkstedindustri, skipsbygging og annen industri som leverer til oljen fikk redusert sitt driftsresultat fra 14,2 milliarder kroner i 2015 til 9,3 milliarder kroner i fjor. Det er et fall på én tredjedel.
  • «Råvarebasert industri» økte driftsresultatet litt, men ligger for andre året på rad svært mye høyere enn de svært magre årene 2009–2014.
  • Det TBU kaller «Øvrige industrinæringer» økte driftsresultatet fra 9,3 milliarder kroner i 2015 til 12,4 milliarder kroner i fjor. Dette er en økning på én tredjedel.

Kilde: Aftenposten

LOs representantskap vedtok 21. februar retningslinjene for tariffoppgjøret 2017. Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.