– Årets oppgjør må hindre nedgang i reallønna

- innholdet kan være utdatert

Reallønnen synker når prisveksten øker mer enn lønnsveksten. Det var tilfellet for de fleste grupper av arbeidstakere i fjor som fikk 1, 2 prosent svakere kjøpekraft i snitt.

Den årlige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser følgende for 2016:Utvalgets rapport ligger i bunnen av tariffoppgjørene. I 2017 er det et mellomoppgjør, og da er det kun økonomien som er forhandlingstema. Prisstigningen i 2017 anslås foreløpig til 2 prosent av TBU.

Vil ha mer enn prisstigningenEL og IT Forbundet hovedoppgave er å sikre de ansatte sin rettmessige del av overskuddene i bedriftene. I år ønsker forbundet et moderat oppgjør som sikrer jobbveksten, og som har en ramme som er større en forventet prisstigning.  

– Det er viktig å unngå flere år på rad med nedgang i reallønna, og at dette sikres i årets mellomoppgjør. Det må derfor gis generelle tillegg, spesielt for grupper som ikke kan ta ut noe lokalt. Vi må ha ei ramme som er større enn forventet prisstigning, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Todelt industriDeler av industrien i Norge går veldig bra, mens andre deler har tyngre tider. TBU skriver følgende:Kilde: Aftenposten

LOs representantskap vedtok 21. februar retningslinjene for tariffoppgjøret 2017. Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse.