Arbeidstidskonferansen

LO inviterer til konferanse om arbeidstid.

Dato

28.09.22

Tidspunkt

10.00 – 16.00

Sted

Folkets Hus, Oslo, Sal B

Arrangør

LO

Temaer på konferansen er:

Åpning v/politisk ledelse i LO
Status for arbeidstidsordningene v/LO og forbundene
Grenser for nattarbeid – hva sier regelverket?
Arbeidstid og sosial dumping
Gjennomsnittsberegning av arbeidstid – hva er egentlig lov?
Avslutning v/LO

Det er forbundet sentralt som melder på deltakere. Medlemmer som ønsker å delta bes melde dette til sitt distrikt/fagforeningen innen 1. september 2022. Kontaktinformasjon finner du her.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Påmelding