AVLYST: Arbeidstidskonferansen

LO inviterer til konferanse om arbeidstid. (Konferansen er avlyst grunnet manglende interesse.)

Dato

2022-09-28

Tidspunkt

10.00 – 16.00

Sted

Folkets Hus, Oslo, Sal B

Arrangør

LO

Temaer på konferansen er:

Åpning v/politisk ledelse i LO
Status for arbeidstidsordningene v/LO og forbundene
Grenser for nattarbeid – hva sier regelverket?
Arbeidstid og sosial dumping
Gjennomsnittsberegning av arbeidstid – hva er egentlig lov?
Avslutning v/LO

Det er forbundet sentralt som melder på deltakere. Medlemmer som ønsker å delta bes melde dette til sitt distrikt/fagforeningen innen 1. september 2022. Kontaktinformasjon finner du her.

Program:

Kl. 10.00 Velkommen og innledning LO
Kl. 10.15 Status for arbeidstidsordningene
EL og IT, FF, FLT, Industri Energi og NAF
Kl. 11.35 Spørsmål/kommentarer
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Arbeidstid/sosial dumping
Arbeidstilsynet, TBA
Kl. 13.30 Gjennomsnittsberegning
Andreas van den Heuvel, LOs juridiske avdeling
Kl. 14.00 Spørsmål/kommentarer
Kl. 14.30 Pause
Kl. 15.00 Presentasjon av ATO portalen (digitalisering av arbeidstidsordninger)
LO/TBA
Kl. 15.30 Spørsmål/kommentarer
Kl. 15.45 Avslutning