Arbeidstakerrett inn i handelsavtalene

Publisert: 06.04.10

– innholdet kan være utdatert

– Regjeringen har bestemt at Norge skal arbeide for økt fokus på arbeidstakerrettigheter i fremtidige handelsavtaler, både de som inngås gjennom EFTA-samarbeidet og de vi inngår bilateralt, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

– Forpliktende bestemmelser om arbeidstakerrettigheter bør være en naturlig del av våre fremtidige handelsavtaler. Ingen skal være i tvil om at regjeringen er offensiv i spørsmål om sosial dumping, også når vi forhandler om å øke norsk næringslivs tilgang til markeder i andre land, sier Giske.

Ved å bekrefte forpliktelsene partene har under den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs konvensjoner, trekkes spørsmål om arbeidstakerrettigheter inn i en handelsavtalesammenheng og skaper en arena for dialog. Fokuset skal først og fremst være på samarbeid og felles målsetninger om å oppnå høye standarder på området.

– Det vil bli en utfordring å få aksept fra våre forhandlingsparter om at bestemmelser om arbeidstakerrettigheter har en naturlig plass i handelsavtaler, men vi skal være offensive når det gjelder dette, sier Giske.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.