Arbeidsrettssak om betaling jul- og nyttårsaften

- innholdet kan være utdatert

Saken har sin bakgrunn fra 2007 da bedriften het Siemens Installasjon, nå Bravida.
En av grunnene til at det har tatt så lang tid å få saken fram til rettslig behandling, er at LO-advokaten sluttet.
Fra forbundet sin side var forbundssekretær Jan Aasarmoen saksrepresentant, mens forbundsleder Hans O.Felix og forhandlingsleder Jan Olav Andersen var vitner.
Dom i saken skal ifølge Arbeidsretten foreligge i begynnelsen av desember.