Arbeidsmiljøundersøkelse i EU

- innholdet kan være utdatert

Dette er ett av funnene i undersøkelsen som EUs organ for arbeidsmiljøinformasjon har lagt fram.
Undersøkelsen legger vekt på psykososiale risikoforhold som arbeidsrelatert stress, vold og trakassering. Norsk deltakelse er finansiert av Arbeidsdepartementet.
Vil du vite mer om undersøkelsen kan du klikke deg inn på nettsiden til regjeringen.no.