Arbeidslivsfag i ungdomsskolen

Publisert: 18.02.10

– innholdet kan være utdatert

76 nye kommuner skal nå delta i utprøvingen av det nye praktiske faget på ungdomstrinnet. – Det er svært gledelig at så mange kommuner vil tilby et arbeidslivfag til elever som vil prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Elevene skal jobbe praktisk med arbeidsoppgaver hentet fra yrkesfaglig opplæring tilpasset ungdomstrinnet. Unntak er utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon.

– Skolen har lenge etterlyst flere innganger for mer praksis i opplæringen. Jeg håper og tror at dette arbeidslivfaget vil bidra til økt motivasjon for elever på ungdomstrinnet, sier Halvorsen. – Vi trenger ulike typer tilbud for å kunne møte ønsker og behov hos den enkelte elev.

Forsøk med Arbeidslivsfag ble forslått i St.meld 44 (2008-2009) Utdanningslinja. Kunnskapsdepartementet ønsket å gjennomføre forsøk i et utvalg kommuner med et nytt fag på ungdomstrinnet som knyttes til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring, men tilpasses ungdomsskolens nivå. – Vi velger å innføre et slikt nytt fag trinnvis for å skaffe erfaringer før vi utvider det, sier kunnskapsministeren. Det er viktig at alle kommuner og skoler får de nødvendige forutsetninger for å starte innføringen av faget.

Les mer om prøveordningen på Regjeringen.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.