Arbeidslivet mer kjønnsdelt

Publisert: 17.01.12

– innholdet kan være utdatert

Det går fram av den første totale kartleggingen av det norske arbeidsmarkedet, gjennomført av SINTEF og NTNU på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, skriver Dagsavisen.

Liten endring på 20 år

– Forbausende lite har skjedd når det gjelder kjønnsdelingen i norsk arbeidsliv siden 1990, sier prosjektleder og forsker Heidi Jensberg ved SINTEF Teknologi og samfunn til Dagsavisen.

– Økt kvinneandel blant lederne er ett av få lyspunkter. Den steg fra 22 prosent i 1996 til 34 prosent i 2010, sier Jensberg.

Egne mannsyrker

I 1996 var 99,1 prosent av alle bygg- og anleggsarbeidere menn. I 2010 hadde dette tallet økt til 99,4 prosent. Også blant sporvognførere, elektrikere og vaktmestere er de siste gjenværende kvinnene på vei ut, ifølge statistikkene. Mannsandelen er langt over 90 prosent og økende.

Egne kvinneyrker

På tilsvarende måte er kvinnene i ferd med å gjøre enkelte yrker til sine i enda større grad enn før. I 1996 var sju av ti sosionomer og barnevernspedagoger kvinner. I dag er åtte av ti det. Blant økonomimedarbeidere er kvinnedominansen enda mer massiv. Mer enn ni av ti er nå kvinner, mot åtte av ti i 1996. (ANB-NTB)

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.