App for «ordna forhold»

- innholdet kan være utdatert

– Vår erfaring er at de fleste norske forbrukere ønsker å bidra til ordna forhold. Ny teknologi gjør det lettere å orientere seg og å gjøre smarte og gode valg i hverdagen. Dette vil vi bidra til, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor Norge.

Med tariffavtale er ansatte sikret en årlig lønnsutvikling, garantert medbestemmelse og ekstra pensjon gjennom AFP, m.m.

HK har valgt å prioritere butikker i denne omgang og ca 2 000 butikker med tariffavtale er tilgjengelige via appen.