AOFs lederprogram

Publisert: 19.09.12

– innholdet kan være utdatert

Modul 3 holdes 19. – 21. november og hovedtemaet er ledelses-og organisasjonsteori. I det ligger undertemaene:

 • ulike teoretiske måter å forholde seg til ledelse på
 • ledelse og lederoller 
 • individuelt i organisasjonen 
 • strategiske prosesser 
 • beslutningsprosesser 
 • omstilling og fornyelse

I modul 4, som holdes 3. – 5. desmeber, er hovedtemaet motivasjon, selvoppfatning og stressmestring med følgende undertemaer:

 • ledelse og kunnskapsarbeid
 • samspillet mellom individ og organisasjon 
 • hva mener vi med motivasjon? 
 • hvordan oppnå motivert atferd?
 • hva påvirker selvbildet?
 • hva påvirker oppfatningen de ansatte har av hverandre 
 • hvordan følelsene påvirker oss 
 • angst og stress 
 • lese- og skrivevansker

Påmelding skjer til www.aof.no under valget toppskolering.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.