AOFs lederprogram

- innholdet kan være utdatert

Modul 3 holdes 19. – 21. november og hovedtemaet er ledelses-og organisasjonsteori. I det ligger undertemaene:I modul 4, som holdes 3. – 5. desmeber, er hovedtemaet motivasjon, selvoppfatning og stressmestring med følgende undertemaer:Påmelding skjer til www.aof.no under valget toppskolering.