AOF-kursPerspektiver på Midtøsten

Publisert: 18.09.14

– innholdet kan være utdatert

Ved hjelp av historiske perspektiver og sosiologisk innsikt vil deltakerne kunne få en dypere innsikt om staten Israel spesielt, men også om regionen generelt.

Viktige spørsmål som blir belyst:

  • Hvem er aktørene?
  • Hvor ble den arabiske våren av?
  • Finnes det løsninger i Israel/Palestina-konflikten?
  • Hva er det krigen i Syria dreier seg om?
  • Kan fagbevegelsen bidra positivt?

Deltakerne skal i løpet av kurset tilegne seg kunnskaper om midtøsten ut i fra tre dimensjoner:

  • Den sosiale dimensjon: Klasseskiller, levekår.
  • Verdidimensjon: Religion, fundamentalisme.
  • Den økonomiske dimensjonen: Ressurskontroll – olje, jord og vann.

Kurset hodes 1. til 5. desember 2014.
Søknadsfrist: 3. oktober 2014

Søknadsskjema finner du her.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.