Ansvarlig kommuneoppgjør

- innholdet kan være utdatert

– Siden andelen kvinnelige arbeidstakere er på over 75 prosent i kommunesektoren, er dette et skritt i riktig retning med tanke på likelønnsutviklingen i Norge, mener Mette Nord, leder av forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Partene er enige om behovet for en god og felles offentlig tjenestepensjon og det skal iverksettes et partssammensatt arbeid for å avklare pensjonsspørsmål i KS-området. 

– LO Kommune har tatt ansvar i en tid hvor de økonomiske utsiktene for landet er usikre. Vi har lagt et solid grunnlag som vi skal bygge videre på i hovedoppgjøret 2016, sier forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord.

Les mer på hjemmesiden til Fagforbundet.