Angriper feil mål

Publisert: 09.12.10

– innholdet kan være utdatert

Rapporten “Feil mål – hvordan regjeringer gjør at offentlig sektor arbeidere betaler for krisen” ble lansert på en stor konferanse som samlet over 100 fagorganiserte fra mer enn 27 europeiske stater. Den ser på åtte land i EU som har kuttet lønnen til ansatte i offentlig sektor, og hvilke effekter det gir arbeidstakerne. Rapporten ser ikke bare på statistikk, men også på effekten det har på menneskene.

Rapporten fremhever en rekke elementer som er felles for flere stater, for eksempel: effekten av gjentatte kutt, eliminering eller reduksjon av bonuser og andre utbetalinger, reformer i betalingssystemer og det faktum at kuttene vanligvis blir pålagt i stedet for i bli enige med fagforeningene. Rapporten viser klart at offentlig ansatte bærer en stor del av krisen.

Da rapporten ble presentert sa EPSUs president Anne-Marie Perret. -Vi er ikke enige i at reduksjon av offentlige tjenester er den eneste veien ut av krisen. Mer progressiv beskatning, investeringsplaner og en hardere behandling av skattesvik kan være gjennomførbare alternativer som verken medlemsstatene eller EU-kommisjonen ser på. Dessuten er dagens vekst- og stabiliseringspakt ikke akseptabel for arbeidere i Europa.

Ved siden av EPSUs president påpekte Cristina Iftimescu fra Sanitas helsefagforening i Romania at: – En av virkningene av nøysomhetsplanene i Romania er eliminering av middelklassen. I Romania har vi et stadig større gap mellom rik og fattig. Europa må tenke på om det er den modellen det ønsker.

Victoria Carrero, fra FSP-UGT Spania, forklarer kuttene pålagt av den spanske regjeringen med at: – Ikke bare stå vi overfor kutt, vi har en kampanje for å kriminalisere offentlige arbeidstakere. Kampanjen kommer fra regjeringen, media, osv.

EPSU ber om at den nåværende strenge planer blir stoppet, og at all fokus settes på vekst og sysselsetting.

Som ledd i sin anti-nøysomhetskampanjen vil EPSU demonstrere onsdag 15. desember i Rond Point Schuman i Brussel.

“Feil mål – hvordan regjeringer gjør at arbeidere i offentlig sektor betaler for krisen” ble bestilt av EPSU fra Arbeidsforskningsdepartementet i Storbritannia. Det var finansiert som en del av et prosjekt støttet av EU-kommisjonen.

Les hele rapporten The_wrong_target.pdf.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.