Allmenngjøring av LOK:Forskriften er klar

- innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet er fornøyd med at LOK er allmenngjort, men skuffet over at så få bestemmelser i LOK ble tatt inn i forskriften.

– Det er viktig for våre tillitsvalgte å huske på at allmenngjøringsvedtaket gir de tillitsvalgte hos hovedleverandøren innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår hos oppdragstakere/underleverandører.  Husk også at solidaransvaret i allmenngjøringslovens §13 nå kan brukes, sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen.

Sosial dumping uløvlig– Sosial dumping forsvinner ikke ved innføring av et allmenngjøringsvedtak, men fra 1. mai blir det ulovlig og det er en vesentlig forskjell, påpeker Larsen.

I tillegg til at satser i overenskomsten § 3A er allmenngjort er også tillegg for skiftarbeid med 17 prosent ved toskift og 27,3 prosent ved treskiftsarbeid allmenngjort.

Når det gjelder arbeidstid, overtid, feriepenger og helligdagsgodtgjøring vil det være lovens bestemmelser som regulerer dette.

Selve forskriften og kommentarer fra Tariffnemnda finnes på Arbeids- og sosialdepartementets internettsider.