Allmenngjøring av LOK:Forskriften er klar

Publisert: 17.03.15

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet er fornøyd med at LOK er allmenngjort, men skuffet over at så få bestemmelser i LOK ble tatt inn i forskriften.

– Det er viktig for våre tillitsvalgte å huske på at allmenngjøringsvedtaket gir de tillitsvalgte hos hovedleverandøren innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår hos oppdragstakere/underleverandører.  Husk også at solidaransvaret i allmenngjøringslovens §13 nå kan brukes, sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen.

Sosial dumping uløvlig

– Sosial dumping forsvinner ikke ved innføring av et allmenngjøringsvedtak, men fra 1. mai blir det ulovlig og det er en vesentlig forskjell, påpeker Larsen.

I tillegg til at satser i overenskomsten § 3A er allmenngjort er også tillegg for skiftarbeid med 17 prosent ved toskift og 27,3 prosent ved treskiftsarbeid allmenngjort.

Når det gjelder arbeidstid, overtid, feriepenger og helligdagsgodtgjøring vil det være lovens bestemmelser som regulerer dette.

Selve forskriften og kommentarer fra Tariffnemnda finnes på Arbeids- og sosialdepartementets internettsider.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.