Pensjon fra første krone

Publisert: 12.06.18
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Uttalelse fra EL og IT Forbundets forbundstyre, 12. juni 2018:

Norge har i dag lovfestet obligatorisk tjenestepensjon. Loven innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Ordningen har gitt mange arbeidstakere i privat sektor en bedre pensjonsordning, men har noen usosiale mangler. Det rammer særlig kvinner, midlertidig ansatte på korttidskontrakter og andre arbeidstakere som må gå av tidlig.

Ifølge loven trenger ikke arbeidsgiver å betale inn pensjon fra første krone. De trenger heller ikke å inkludere dem som er under 20 år eller har stillingsbrøker mindre enn 20 prosent. Dette er svakheter som Stortinget må rette opp.

EL og IT Forbundet krever at loven endres slik at:

  • Pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn.
  • Det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent, og for arbeidstakere under 20 år.
  • Det gis pensjon ved fratreden også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder.

Forslagene er fremmet i Stortinget og skal trolig behandles i løpet av høsten. EL og IT Forbundet oppfordrer stortingspolitikerne til å støtte forslagene.

Stortinget: Representantforslag om pensjon fra første krone

 

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.