Utsettelse av pensjon fra første krone

- innholdet kan være utdatert

Stortinget ber regjeringen sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone. Det ble det endelige utfallet av behandlingen av lovforslaget som var fremmet i Stortinget.– Vi mener at forslaget som var fremmet er mer enn godt nok utredet. Det hadde rettet på usosiale mangler ved dagens lov, og det hadde gitt bedre pensjon til over 1 million arbeidstakere. For oss betyr ikke vedtaket annet enn at kampen for et viktig og rettferdig krav må fortsette, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Norge har i dag lovfestet obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen har gitt mange arbeidstakere i privat sektor en bedre pensjonsordning, men har noen usosiale mangler. Ifølge loven trenger ikke arbeidsgivere å betale inn pensjon fra første krone. De trenger heller ikke å inkludere dem som er under 20 år eller har stillingsbrøker mindre enn 20 prosent. EL og IT Forbundet kommer derfor til å jobbe for at utvalgsarbeidet resulterer i endring som retter på det.

EL og IT Forbundet mener at:


Pensjonsopptjening skal starte fra første krone man får i lønn (i dag får du ikke pensjon før du har tjent 96 883).

Det gis medlemskap i pensjonsordning, også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent, og for arbeidstakere under 20 år.

Det gis pensjon ved fratreden, også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder.

Eksempel – så urettferdig slår reglene ut

månedenårlige


«Arne» jobber med forsikring, med månedslønn på 64 000 kroner og sju prosent pensjonsopptjening – gjennomsnittet for bransjen. Han har pensjonsopptjening fra første krone, hvilket de fleste med høy opptjeningsprosent har. Det betyr at arbeidsgiver setter av rundt 4 500 kroner i for hans tjenestepensjon.

I motsatt ende av skalaen finner vi «Anne». Hun jobber på hotell. I overnattings- og serveringsbransjen er gjennomsnittlig månedslønn, drøyt 30 000 kroner, som er under halvparten av lønna i bank og forsikring. Med «Annes» lønn, uten pensjon fra første krone og med lovens minimum på to prosent pensjonssparing som er snittet for denne bransjen, vil den utgiften for arbeidsgiver være litt over 5 000 kroner.

«Arne» tjener altså dobbelt så mye som «Anne», men han får ti ganger så mye pensjonsopptjening.

Det var Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti som stemte for forslaget om partssammensatt utvalg. Sp ønsket også et utvalgsarbeid, men stemte for sitt eget forslag med litt annen ordlyd. SV, Ap, MDG og Rødt ønsket å vedta lovendringer i tråd med EL og IT Forbundets krav.

Norsk Studentorganisasjon støtter kravet om pensjon fra første krone, kilde Frifagbevegelse.