Utbygging og drift av olje- og gassfunnet Brasse

Publisert: 13.09.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

LO viser til høringen fra Faroe Petroleum. Høringssvaret er utarbeidet sammen med Industri Energi, EL og IT Forbundet og Fellesforbundet.

Aktiviteten på norsk sokkel er avhengig av at operatørene bygger ut denne typen funn. Det er et mål med den aktiviteten vi har på norsk sokkel at den skal komme hele det norske folk til gode. Det skjer i form av de statlige inntektene og ringvirkningene i form av arbeidsplasser.

LO forutsetter at Faroe Petroleum er seg sitt ansvar bevisst knyttet til dette prosjektet. Norske leverandører er kjent for å levere kvalitetsprodukter innen avtalt tid.

LO mener det er viktig at operatørene velger å bruke rederier som fører norsk flagg knyttet til bore- og byggeaktiviteten. Norske sjøfolk er en viktig del av ringvirkningene i Norge av aktiviteten på sokkelen.

LO forutsetter at operatør bestreber seg på at ringvirkningene av aktiviteten blir så store som mulig i et kommersielt samarbeid med leverandørbedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.