Ulønnsomme arbeidsinnvandrere?

04.10.2013

Fafo la 17. september fram rapporten ”Innvandrerne som skulle klare seg selv” - om EØS-arbeidsinnvandringen til Norge. Rapporten har blitt presentert på en måte i media som ikke står i forhold til innholdet.

Til tross for at rapporten slår fast at ”så langt er det liten tvil om at den store arbeidsinnvandringen har vært svær lønnsom sett fra statens perspektiv”, er det overskrifter som ”Arbeidere fra Øst-Europa er en velferdsbombe” som er blitt slått opp som del av en skremselspropaganda, både om innvandring og velferdsbudsjettene.

Last ned hele kronikken, som sto på trykk i Dagsavisen 1. oktober.

Del: