Støtte til sykepleierne i Kreftforeningen

Publisert: 12.09.17
(Endret: 25.01.22)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet gir sin fulle støtte til de streikende sykepleierne i Kreftforeningen.

Kreftforeningens har byttet arbeidsgivertilknytning fra Virke til NHO-tilknyttede Abelia. Abelia nekter å forhandle på grunnlag av den eksisterende avtalen i Kreftforeningen, og mener NHO/Abelias struktur for privat sektor også må gjøres gjeldende for Kreftforeningen. For sykepleierne er det selvsagt uaktuelt å inngå en avtale som fjerner gjeldende lønnssystem, og som betyr en svekkelse av opparbeidede rettigheter.

Konflikten har blitt en langvarig og vond. Uorganiserte arbeidstakere ble satt inn i de streikende sitt sted for å utføre streikebelagt arbeid på Kreftforeningens sommerleir. At arbeidsgiver benytter streikebryteri i lovlig arbeidskonflikt er uakseptabelt og gjør det ekstra vanskelig å en løsning.

EL og IT Forbundet er imponert over de streikende. Stå kampen ut!

Vedtatt av arbeidsutvalget 11. september 2017.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.