Staten bør stå for IKT-utbygging

10.04.2013

Dette kommer fram i en høringsuttalelse EL og IT Forbundet har sendt til LO. LO er høringsinstans for NOU 2013:2 ”Hindre for digital verdiskapning”.

Samlet plan

For å oppnå en planmessig og mest samfunnsøkonomisk utbygging av IKT-infrastruktur, bør dette skje i regi av en samlet plan. I den sammenheng bør IKT-infrastrukturen samles i et statlig utbyggingsselskap. Deretter, på lang sikt, samling av all infrastruktur i et statlig selskap.

På kort sikt er det viktig at man unngår kostnadskrevende parallell utbygging av infrastruktur, om nødvendig må reguleringen av infrastruktur styrkes for å slippe til tredjepart, heter det i forbundets uttalelse.

EL og IT Forbundet mener derfor at det er av vesentlig betydning at den nødvendige oppdatering av kabelnettverket gjøres gjennom en storstilt utbygging av fiberstruktur. Den gir helt andre muligheter til å øke kapasiteten til brukerne enn kobber/koaks kabel eller dagens Wlan strukturer.

Markedskreftene dekker ikke behovet

Virkemiddelsatsingen på utbygging av fiberstrukturen er ikke kraftig nok. Bruk av markedskreftene og en begrenset tilrettelegging vil ikke løse behovet i de områdene som ikke kan bli bedriftsøkonomisk regningssvarende.

Utvalgets forslag til å subsidiere utbygging i slike områder, etter at det er helt avklart at det ellers ikke blir bygd ut, vil i mange år kunne medføre at grisgrendte strøk blir «hengende» etter. Noe som vil medføre sentralisering av næringsstruktur og bosetning. Så lenge utbyggingen av infrastruktur skjer på kommersielt grunnlag vil denne skjevheten bli stående, mener forbundet.

Avhengigheten av moderne tele/It og bredbåndsnett til alle husstander og alle næringsbygg er blitt et faktum. Det er like klart behov for elektronisk kommunikasjon som det er behov for vei, vann, kloakk og strøm.

Les hele høringsuttalelsen her.

Del: