Norge må bli en pådriver for internasjonal solidaritet

Publisert: 25.10.19
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet skal ha et sterkt internasjonalt engasjement med mål om å bedre arbeidstakernes faglige, politiske og sosiale rettigheter. Det må også norske myndigheter ha.

Nedrusting – forbud mot atomvåpen

Arbeidet for en generell nedrustning har ikke gitt resultater. USA og Russland har trukket seg fra nedrustningsavtalen INF, som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter. Dette skaper frykt for et nytt atomvåpenkappløp. Bare ett av verdens 15 000 atomvåpen har kraft nok til å drepe millioner av mennesker. I tillegg vil det gi store miljømessige konsekvenser. Det er uakseptabelt at arbeidet for nedrustning og ikke-spredning nærmest har stoppet opp.

I juli 2017 vedtok FNs generalforsamling en avtale som forbyr stater både å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen. Norge må signere avtalen og bli en pådriver for at flere land også gjør det. EL og IT Forbundet vil også jobbe for at internasjonal fagbevegelse arbeider for at flere land signerer avtalen.

Støtte til våre venner i Honduras

Kupp, valgfusk og politisk ustabilitet samt korrupsjon og kriminalitet, har preget Honduras de siste tiårene. Store internasjonale klesmerker produserer sine klær i Honduras og landet er rikt på naturressurser. Utenlandske selskaper henter ut størsteparten av verdiene. Skatteinntektene er lave og lønningene er dårlige. Det er høy arbeidsledighet og fagbevegelsen står svakt.

Berta Cáceres, som var leder av urfolksorganisasjonen COPINH, ble drept i 2016. Drapet fulgte i rekken av flere brutale og uakseptable angrep på menneskerettighetsaktivister som forsvarer retten til jord og naturressurser i Honduras. Ytringsfriheten knebles ved fengsling og drap av sosiale ledere og journalister. EL og IT Forbundet vil fortsette sitt samarbeid med Norsk Folkehjelp med mål om å bedre situasjonen i Honduras.

Det er store utfordringer knyttet til måten Norfund, som forvalter milliarder av bistandskroner, fungerer i Honduras. Menneskerettighetsaktivister ber Norfund trekke investeringen i Fichosa, fordi eierne av banken representerer en korrupt elite. Banken låner ut penger til et selskap beskyldt for drap og tvangsflytting av bønder. EL og IT Forbundet mener at Norfunds mandat må endres, og det må legges ned mer arbeid i å lete etter de samarbeidspartnerne og de investeringene som faktisk kan bidra til positiv utvikling i landet.

Alle humanitære flyktninger skal få hjelp

68,5 millioner mennesker var på flukt fra forfølgelse og væpnet konflikt ved inngangen til 2018, ifølge Flyktninghjelpen. FN anslår at 145 millioner mennesker på verdensbasis må forlate hjemmene sine dersom havet stiger med én meter. Det kan skje i løpet av 50 år, men disse menneskene har i dag ingen rettigheter som humanitære flyktninger.

De europeiske landene må gå sammen om å sikre en rettferdig fordeling av flyktninger, inkludert klimaflyktninger. Det må gis humanitært visum til personer som drives på flukt på grunn av klimaendringer. Det internasjonale storsamfunnet må gå sammen om å bidra til en verden hvor færre mennesker drives på flukt. Norge må forsterke fredsarbeidet, det humanitære arbeidet, klimainnsatsen og bistanden.

Stopp utnyttelsen av migrantarbeidere

Arbeidsmigrasjon er én av de største utfordringene som internasjonal fagbevegelse i dag står overfor. Omfanget er stort, og mange migranter blir utsatt for useriøse bemanningsbyråer som gir falske løfter om jobben og lønnen de skal få. HMS-regelverk settes til side og grunnleggende arbeidstakerrettigheter blir brutt. I noen land blir migrantarbeiderne utsatt for regelrett slavearbeid. Det siste tiåret har vi sett grov utnyttelse av gjestearbeider i forbindelse med bygging av anlegg til fotball-VM og OL. Qatar burde aldri vært tildelt fotball-VM. EL og IT Forbundet mener at land hvor det foregår grov utnyttelse av arbeidstakere ikke skal få arrangere VM eller OL.

Norske myndigheter må utøve et sterkt press, både internasjonalt og direkte ovenfor enkeltland, for å bedre forholdene til migrantarbeidere i de land hvor grunnleggende rettigheter ikke respekteres.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.