Nei til privatisering av utenlandskabler

Publisert: 15.12.15
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Regjeringens forslag

Forslaget til regjeringen er å endre Energilovens § 4-2, slik at det kan slippes til andre aktører enn dagens ene systemansvarlige – Statnett. Det er Statnett som i dag eier og driver alle større utenlandsforbindelser fra Norge.
Ett av argumentene fra Olje- og energidepartementet/regjeringen, er å «fordele risiko og finansiering for store investeringskostnader på flere aktører».

Likevel tillegges Statnett store oppgaver om private aktører skal inn som eiere og drivere. Regjeringen mener at Statnett skal bistå andre aktører, blant annet med å lage konsesjonssøknader, om det er kapasitet, hvor det skal ilandføring mm.

Regjeringens pressemelding og høringsdokumenter

Om LOs høringssvar

LO støtter ikke forslaget om privatisering og går inn for at Statnett skal ha full kontroll over sentralnettet. Å slippe til andre aktører betyr privatisering av en viktig oppgave som Statnett løser på vegne av samfunnet.

Statnett skal fortsatt være driver av sentralnettet, men det skal tilpasses eventuelle utenlandsforbindelser drevet av private selskaper. Det betyr at Statnett får ekstra omkostninger ved å stå ansvarlig for å tilpasse sentralnettet – uten at Statnett får inntekter fra utenlandsforbindelsen. Det får konsekvenser for næringsliv og husholdningskunder ved dyrere nettleie.

LO og forbundene vil at utenlandskabler på norsk side skal være offentlig eid og drevet, for å ha kontroll over forsyningssikkerheten, ha samfunnsmessig kontroll og å sikre Statnett inntekter for å unngå høyere nettleie og strømpriser for norske strømkunder.

I høringssvaret påpekes det også at regjeringens forslag er i strid med hovedregelen i den andre energimarkedspakken, som Norge har sluttet seg til. Om endringen gjennomføres betyr det at Norge legger opp til at en unntaksregel i forordrningen om grensekryssende krafthandel i den tredje energimarkedspakken gjøres til regel i Norge.

LOs høringssvar er laget i samarbeid med EL & IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.