Løsarbeidersamfunnet

Publisert: 22.01.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Bemanningsbransjen er i ferd med å forandre Norge. Det er ikke til det bedre.

Frislippet av vikar- og bemanningsbyråene i 2000 var ment for å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner. Lovendringen har imidlertid fått helt andre og mer alvorlige konsekvenser.

Før jul gjorde jeg et kjapt jobbsøk på Finn.no: 132 av 178 utlyste elektrikerstillinger i bygg- og anleggsbransjen i Oslo var i bemanningsselskaper. Funnet bekreftes av tall fra NAV, hentet fram av FriFagbevegelse. Bemanningsbransjen sto for 60 prosent av alle utlyste stillinger i byggebransjen i fjor.

Bemanningsbyråene er nå den største arbeidsgiveren på enkelte bygg- og anleggsplasser. Jeg ser ansettelser som ikke gir forutsigbarhet for arbeid, og dermed lønnsinntekt. Jeg er bekymret for konsekvensene dette har for fagkompetanse, sikkerhet og rekrutteringene til yrkesfagene. Bemanningsbyråene tar for eksempel ikke inn lærlinger, og har heller ikke kompetanse til å gjøre det.

Stortingsflertallet, inkludert regjeringspartiene, ønsker at fast jobb skal være hovedregelen i arbeidslivet. Nå ligger det i alt fire forslag til behandling i Stortinget som omhandler innleie. Vil flertallet støtte forslagene?

Det trengs et generelt forbud mot innleie av arbeidskraft fra bemanningsselskaper, slik at kun reelt vikarbehov eller utleie mellom produksjonsbedrifter tillates. Behovet for varierende mengde arbeidsfolk på en bygg- eller anleggsplass oppstod ikke i 2000. Før den tid ble de største industrianleggene i Norge bygget. De store plattformprosjektene i Nordsjøen, industrianleggene på Mongstad, Kårstø, Kollsnes og Tjeldbergodden samt bygginga av ny flyplass på Gardermoen, er eksempel på slike anlegg. Bemanningsbransjen hadde ingen sentral plass på disse anleggene.

I tillegg ser jeg et akutt behov for å innføre et forbud i Oslofjord-området. Representanter for Fellesforbundet og EL og IT Forbundet i Oslo kartla våren 2017 bruken av innleie på byggeplassene i hovedstadsområdet. Det aller viktigste funnet i rapporten var et ekstremt omfang av innleie fra bemanningsbyråer. Undersøkelse, som ble foretatt på 59 byggeplasser i Oslo og Akershus, viste at nesten fire av ti arbeidstakere på byggeplassene var innleide.

Bemanningsbransjen gir ikke mer arbeidskraft. Den skaper et løsarbeidersamfunn. Jeg ønsker et regelverk som sikrer at Norge bygges av folk med fast jobb, og som skaper bedrifter som driver fagopplæring slik at etterveksten sikres i håndverksfagene.

 Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet

På trykk i Dagbladet 22. januar 2018

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.