Krafttak med åtte råd til den nye regjeringen

Krafttak som representerer arbeidsgivere og arbeidstakere innen kraft og industri har oversendt sine felles anbefalinger til en ny regjeringsplattform.Krafttak er et samarbeidsforum med mål om å forene produksjon og forbruk av kraft for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser på fastlandet. Medlemmene er Fellesforbundet, Industri Energi og EL og IT Forbundet fra arbeidstakersiden og Energi Norge og Norsk Industri fra arbeidsgiversiden.

Krafttak-organisasjonene har nå sendt Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sine åtte anbefalinger for en ny regjeringsplattform. De åtte hovedtemaene i Krafttaks brev er:

  1. Velfungerende kraftmarked og kraftsystem
  2. Konsesjonsbehandling vindkraft og vilkårsrevisjoner for vannkraft
  3. Rammebetingelser for nettinvesteringer
  4. Virkemidler for klima og verdiskaping (bl.a. Enova)
  5. Kompetansestrategi for å sikre nok fagarbeidere til elektrifisering og industri
  6. Elektrifiseringsstrategi som kobler industrielle muligheter, klimamål og utbedringer i kraftsystemet
  7. Klimaavtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og myndighetene
  8. Offentlige anskaffelser
Innspillet kan i sin helhet leses


.

her

Krafttak-samarbeidet ble også nylig omtalt i nettavisen

Fri Fagbevegelse.