Konsekvensvurdering ved avslutningsplan for Statfjord A

Publisert: 23.10.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til nevnte høring fra Equinor. Høringssvaret er utarbeidet sammen med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.

Det må alltid være en målsetting å produsere maksimalt av ressursene i et felt før nedstengning. Som lisenseier og operatør har man en samfunnsplikt til å sikre at alle utvinnbare ressurser blir tatt ut så lenge dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

LO har ikke innvendinger eller innspill til konsekvensutredningen. LO vil i den sammenhengen understreke at Norge har et politisk mål om at aktiviteten på norsk sokkel skal gi ringvirkninger i Norge. Fjerning av installasjonene inngår som ringvirkninger av aktiviteten.

LO vil derfor understreke betydningen av at operatørene bestreber seg på å tilrettelegge for at norske aktører kan sikres oppdragene med fjerning av installasjonene.

Statfjord A er en meget kompleks plattform med mange lukkede moduler og mye utstyr. Det kan være fornuftig å lene seg på den kompetansen og erfaring plattformbemanningen har tilegnet seg gjennom driftfasen, også under klargjøring før fjerning. Dette vil ha sikkerhetsmessig betydning, både for personell og for miljø.

LO vil minne om at maritime oppdrag i norske farvann må basere seg på norske tariffavtaler. Bruk av rederier med fartøy registrert i det norske ordinære registeret sikrer dette.

LO forutsetter at arbeidet med fjerning av innretningene utføres av aktører som er bundet av landsomfattende norske tariffavtaler.

Den støtten næringen trenger for å sikres gode langsiktige rammebetingelser henger sammen med den aktiviteten og sysselsettingen næringen skaper i Norge.

LO mener Statfjords rolle knyttet til kulturminnedokumentasjon og historie blir ivaretatt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.