Konsekvensutredning for utbygging og drift av Nova-feltet

Publisert: 02.03.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Datert 2. mars 2018. Landsorganisasjonen i Norge (LO) har levert svar på høring fra Wintershal Norge om Nova-feltet. Høringssvaret er laget i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Indus

Aktiviteten på norsk sokkel er avhengig av at operatørene bygger ut denne typen funn. Det er et mål med den aktiviteten vi har på norsk sokkel at den skal komme hele det norske folk til gode. Det skjer i form av de statlige inntektene og ringvirkningene i form av arbeidsplasser.

LO forutsetter at Wintershal er seg sitt ansvar bevisst knyttet til dette prosjektet.

Norske leverandører er kjent for å levere kvalitetsprodukter innen avtalt tid.

LO mener det er viktig at operatørene velger å bruke rederier som fører norsk flagg knyttet til bore- og byggeaktiviteten. Norske sjøfolk er en viktig del av ringvirkningene i Norge av aktiviteten på sokkelen.

LO forutsetter at operatør bestreber seg på at ringvirkningene av aktiviteten blir så store som mulig i et kommersielt samarbeid med leverandørbedriftene.

Knyttet til prosjektperioden vil LO peke på behovet for at helikopterkapasiteten og tilførselskapasiteten til denne med rutefly bør gjennomgås med sikte på å redusere antall reisedøgn til og fra jobb.

Rettighetshaverne er foruten operatøren Capricorn, Spirit Energy Limited, Edison og DEA.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.