Jakten på billigste anbud

Publisert: 03.08.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Flere yrkesfag har så lav rekruttering at vi risikerer at de forsvinner helt ut. Det har vi alle et ansvar for å gjøre noe med. Kronikk publisert i august 2018.

Det har i det siste vært diskutert og skrevet om framtiden til yrkesfagene. Det er positivt at det nå blir økt fokus på denne problemstillingen, og at partene i arbeidslivet sammen med regjeringen har bestemt at 2018 skal være «yrkesfagenes år».

Det er et ønske om at flere ungdommer skal søke seg mot yrkesfag, noe som er helt nødvendig da flere fag har så lav rekruttering at vi risikerer at de forsvinner. Innen håndverksfagene i bygg og anlegg ser vi dette helt tydelig. Både maler-, murer- og tømrerfaget er under sterkt press og flere andre fag vil etter hvert få samme problem. Et land som ikke er i stand til å utdanne folk som skal bygge, reparere og vedlikeholde samfunnets infrastruktur, vil på sikt bli en fattig nasjon.

Hvorfor søker ikke ungdom seg til disse fagene? En grunn som ofte går igjen blant ungdom på terskelen til å velge utdanning, er: «jeg vil ikke utdanne meg til et polakk-fag». Denne språkbruken er farlig og unyansert, men når den kommer fra en ung person på terskelen til å tre inn i voksenlivet, så må vi ikke overtolke språkbruken. Vi må heller se på hva som ligger bak.

På byggeplasser har det i flere år vært et stort innrykk av utenlandsk arbeidskraft. Dette har skapt problemer som gjør det er vanskelig og ofte umulig å kommunisere med arbeidskolleger. Dermed splittes miljøet opp i grupperinger avhengig av språk, slik at det sosiale og kollegiale fellesskapet på byggeplassen forsvinner.

Alle vi som har jobbet innen bygg og anlegg vet hvor viktig samarbeid med andre faggrupper er for arbeidsmiljøet, sikkerhet, kvalitet og faglig utvikling på en byggeplass. I tillegg er det grundig dokumentert at utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft fører med seg sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, dårlig sikkerhet og andre negative forhold. Dette vet ungdom på vei inn i arbeidslivet, og derfor velges håndverksfag bort av disse.

Samtidig har det blitt færre fast ansatte i bedriftene, færre lærlinger og bemanningsbyråene fyller opp bedriftene med arbeidskraft. Dette er ofte billig arbeidskraft fra utlandet og de blir brukt som et konkurranseelement i jakten på nye anbud. Denne utviklingen har ført til at skoleklasser på videregående skoler blir nedlagt. Vi er med andre ord inne i en negativ spiral!

Kronikk skrevet av Jan Henrik Larsen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet

Kronikken har vært publisert i flere medier i august 2018.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.