Ja til samhold, bekjemp høyreekstremisme

Publisert: 09.06.16
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Denne uttalelse ble vedtatt av landsstyret i EL og IT Forbundet i juni 2016. Den er dessverre fortsatt like aktuell.

Fagbevegelsens grunnleggende oppgave er å samle alle arbeidstakere til kamp for felles interesser. Høyreekstreme organisasjoner har en politikk for splittelse av arbeiderklassen ved å sette grupper opp mot hverandre. Uansett om hovedfienden utpekes på bakgrunn av hudfarge, religion eller seksuell legning, så er det uakseptabelt. Det er gjennom samhold og solidaritet at vi arbeidstakere er sterke, og det er disse verdiene som bygger et godt samfunn for alle.

De høyreekstreme miljøene gror fram i tider hvor kapitalismen er i økonomisk krise. Et nødvendig botemiddel mot slike miljøer er kampen for et velferdssamfunn med utbredt likhet og uten arbeidsløshet.

Kampen mot fascismen og høyreekstremismen er dessverre like aktuell i 2016 som tidligere. Som et ledd i EL og ITs arbeid mot dette støttes Antirasistisk Senter.

Utøya er åstedet for den verste politiske terrorhandlingen i Norge siden andre verdenskrig. 22. juli 2011 var det en erklært fascist som gikk til angrep på den politiske venstresida, representert ved regjeringa og AUF. 77 mennesker ble drept, hvor av 69 på Utøya og 8 i regjeringskvartalet.

Beslutningen om å gjenoppbygge Utøya og utvide bruken til å omfatte et konferansesenter er tatt av de eneste som med rette kunne fatte en slik beslutning, nemlig AUF. EL og IT har avholdt landsstyremøte på øya fordi vi ønsker å bidra til dette.

Veien tilbake til Utøya var full av vanskelige avveininger mellom ulike hensyn og behov. I dag er øya et viktig minnesmerke, samtidig som det er et sted for politisk engasjement, læring og glede. EL og IT Forbundet er både takknemlig og imponert over den jobben AUF har gjort for å ta tilbake Utøya.

Terrorhandlingene på Utøya og i regjeringskvartalet skal aldri glemmes, og høyreekstremisme skal bekjempes.

Uttalelse vedtatt av EL og IT Forbundets landsstyret 09. juni 2016.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.