Høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite om innleie

- innholdet kan være utdatert

Forbundet påpekte at frislipp av vikar- og bemanningsbransjen i 2000 var for å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner. Lovendringene har imidlertid fått helt andre og mer alvorlige konsekvenser.


Forbundet mener Stortinget skal be regjeringen om å bruke dagens lovverk som åpner for et forbud i et geografisk område, og det er akutt behov for det i Oslofjord-området. Samtidig må regjeringen starte et lovarbeid for et generelt forbud.

Les hele høringsnotatet.