Forslag til program for konsekvensutredning for Northern Lights

Publisert: 09.04.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

LO har mottatt ovennevnte forslag til program for konsekvensutredning av et mottaksanlegg og CO2-lagringsanlegg av Statoil. Høringssvaret er laget i samarbeid med EL og IT Forbundet, Industri Energi o
LO mener utvikling og realisering av CO2 fangst og -lagring er en meget viktig teknologisk forutsetning i arbeidet med å oppnå klimaambisjonene og øke sannsynligheten for at temperaturstigningen kan begrenses.
Ifølge IEA kan karbonlagring stå for 20 prosent av den CO2-reduksjonen vi trenger til 2050. Halvparten fra kraftverk og halvparten fra industri.
Utvikling av lagringsdelen i kjeden må på plass for at fangst- og transport-delene skal få en betydning. Derfor er dette prosjektet et meget viktig nasjonalt prosjekt.
På norsk sokkel finnes det gunstige geologiske formasjoner som gir Norge et fortrinn og som kan gjøre oss til en foregangsnasjon knyttet til lagring av CO2.
Ved siden av viktig bidrag for reduksjon av CO2, vil dette kunne gi oss en helt ny næringsgren med mange nye arbeidsplasser.  Et CO2-lager i Nordsjøen har dessuten et potensial i seg til å bli et stort, internasjonalt prosjekt. Sokkelen har plass til hele Europas klimautslipp, eller 1000 års lagring av norske klimautslipp.
Norge har alle forutsetninger for å kunne bli verdensledende innenfor CCS, og det vil styrke oss som industrinasjon. Å lykkes med fangst og lagring av CO2 er avgjørende viktig for at verden skal nå klimamålene i Paris-avtalen og for Norge som en stor olje- og gassprodusent gir det oss et spesielt stort ansvar.
LO registrerer at Statoil har fått et oppdrag som omfatter skipstransport til mottaksanlegget, men at dette ikke inngår i konsekvensutredningen. En fullskala CO2 fangst, transport og lagring vil høyst sannsynlig være betinget av store statlige bidrag for at det skal kunne realiseres.
Det øker samtidig forventningen til at Staten bidrar til å finne gode initiativer og sørger for risikodeling i CCS-verdikjeden for at norsk industri skal beholde konkurransekraft overfor utenlandske konkurrenter, og at en slik stor nasjonal satsing vil bidra til å styrke norske bedrifter i alle deler i kjeden.
Prosjektet vil gi betydelige bidrag knyttet til utvikling av logistikk og teknologi.
Konsekvensutredningen bør belyse hvordan de ulike delene av leverandørindustrien og rederinæringen blir involvert og får ta del i denne kunnskapen.
LO er opptatt av at store nasjonale satsinger skal styrke norsk leverandørindustri og antar at det er naturlig at norsk sokkels største operatør også blir operatør for dette prosjektet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.