Forslag til endringer i forskriftene

Publisert: 02.06.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet har funnet at det er behov for enkelte endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

De største endringene er begrunnet i behov for:

  • å harmonisere bestemmelser med krav til registrering av eksponerte arbeidstakere
  • å kunne henvise til relevante produksjonsstandarder for produsenter av stillaser og stiger
  • å ta inn at Arbeidstilsynet har instruksjonsrett overfor sertifiseringsorganene når de har fått delegert myndighet
  • å justere gebyrer for byggesaksbehandling
  • å gjennomføre direktiv om elektromagnetisk felt (2013/35/EU) i norsk rett

Les mer her.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.