Forslag til endringer i fellesfagene norsk og engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram

Publisert: 28.02.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og NNN har avgitt merknader til høringen fra Utdanningsdirektoratet. Svaret er avgitt elektronisk på direktoratets nettside.

Bør hver av læreplanene i norsk og engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogram få en yrkesfagspesifikk del?

LO mener arbeidet med fellesfag, yrkesretting og relevans (FYR) og tidligere satsninger har vært viktige. En yrkesfagspesifikk del i læreplanene vil kunne forsterke og bidra til enda bedre struktur i dette arbeidet på skolene.

Forutsetningen er at de yrkesrettede fellesfagene skal ha likeverdig status og telle med i forhold til studiekompetanse på lik linje med fellesfag for studieforberedende utdanningsprogram.

Vi oppfatter at det avgjørende for vellykket yrkesretting er en tydelig forventning til at det skal skje og at skolene må planlegge og disponere ressurser for at det kan skje. Lærerne må ha kompetanse i å formidle relevant innhold gjennom yrkesfaglig undervisningspraksis og det må utvikles undervisningsmateriell som er relevant for yrkesfagene.

LO har ved mange anledninger signalisert behov for å styrke arbeidslivskunnskap som tema i flere fag, og ser at det kunne bli et felles aktuelt tema som er like relevant for alle lærefag.

Bør opplæringen i norsk og engelsk legges over ett år?

LO mener at norskfag og engelskfag bør undervises over to år for å holde kontinuitet. (5.3, Dagens modell) Dette er særlig viktig for elever som kommer fra mottaksklasser. Norsk, men og engelsk, er ikke bare fellesfag for dannelse, men også viktig kompetanse i yrkesfagene og for demokratisk deltakelse i samfunnet og i arbeidslivet. LO antar at yrkesretting kan bidra til å skape bedre motivasjon for fellesfag hos alle elever, men kanskje særlig for gutter med lav motivasjon for mer skole.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.