Forslag om endringer i beredskapsforskriften

Publisert: 20.03.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Landsorganisasjonen i Norge (LO) høringssvar til Norges vassdrags- og energidirektorat er utformet sammen med EL og IT Forbundet.
LO anser det som positivt at man oppgraderer IKT-sikkerheten til anlegg som betraktes som samfunnskritisk infrastruktur.
LO mener imidlertid at endringene i § 6 knyttet til personkontroll, er meget spesielle og ikke kan vedtas slik de fremstår i forslaget.
LO kan ikke slutte seg til regler som omfatter kredittsjekk av ansatte og kan ikke se hensikten med innføring av slike krav. LO kan ikke se relevansen en kredittsjekk har knyttet til en persons egnethet til denne typen arbeid. På flere viktige samfunnsområder er det innført krav om politiattest.
LO mener samfunnet generelt bør være tilbakeholdene med slike krav til dokumentasjon av personlig egnethet og dersom de skal brukes foretar en grundig vurdering av type attest og relevansen av eventuell informasjon i attesten.
LO mener innføring av nye krav som vil omfatte arbeidstakere som er ansatt bør drøftes med de ansattes organisasjoner før det fremmes forslag til endringer. Det er en rekke forhold knyttet til slike bestemmelser som bør avklares før et regelverket settes i drift.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.