Forskrifter til gjennomføring av tredje energimarkedspakke

- innholdet kan være utdatert

LO mener styringen og beslutningsmyndighet over den norske kraftforsyningen må tilligge norske myndigheter under politisk kontroll.

LO har støttet departementets syn på at departementet skal kunne legge overordnede politiske føringer for Reguleringsmyndigheten for energi.

Den nye styringsformen krever at departementet aktivt bruker sin innflytelse og handlingsrom gjennom overordnede føringer.

LO støtter derfor forslagene om å trekke fullmaktene til utforming av forskrift om kraftomsetning og nettjenester, forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, forskrift om systemansvaret i kraftsystemet og bestemmelsene om tariffer og økonomisk og teknisk rapportering i forskrift om kontroll av nettvirksomhet fra NVE.

LO vil understreke at departementet og NVE som direktorat må ha tilstrekkelig egen forskriftskompetanse og ikke må basere seg på forslag fra den politisk frittstående regulatoren for energi. Det er viktig at dette gjennomføres i det praktiske arbeidet.

LO legger til grunn at retten til å bygge, eie og drifte utenlandskabler blir tilbakeført til Statnett. Utenlandskablene er en del av sentralnettet.

LO mener det er svært viktig at Norge høster erfaring med de to utenlandskablene Statnett bygger til Storbritannia og Tyskland før det vurderes om Norge har behov for ytterligere forsterkninger.

LO legger til grunn at NorthConnect ikke får innvilget konsesjon til å bygge utenlandskabel.

LO støtter departementets forslag til at nettselskap og kraftprodusent, som alternativ til å investere i nettkapasitet dimensjonert for full produksjon til enhver tid, kan avtale å inngå tilknytningsavtale med vilkår om produksjonsbegrensning.